Zbirka kupoprodajnih cijena nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice

Za vođenje Zbirke ovlašten je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Kontakt:

Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju: Nikola Gerendaj, ing. građ.
Sjedište: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, I kat, soba 44
Tel: 048 658-128
e-mail: nikola.gerendaj@kckzz.hr

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju: Karolina Franjo, mag. iur.
Sjedište: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, II kat, soba 58
Tel: 048 658-248
Fax: 048 658-248
e-mail: karolina.franjo@kckzz.hr

Odluka o osnivanju Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice

Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena:

Zahtjev – Obrazac Z-01 – poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta
Zahtjev – Obrazac OK-01 – poredbene kupoprodajne cijene za obiteljske kuće
Zahtjev – Obrazac ST-01 – poredbene kupoprodajne cijene za stanove
Zahtjev – Obrazac PP-01 – poredbene kupoprodajne cijene za poslovni prostor
Zahtjev – Obrazac NST-01 – poredbene najamnine za stan
Zahtjev – Obrazac ZZ-01 – poredbene zakupnine za zemljišta
Zahtjev – Obrazac ZPP-01 – poredbene zakupnine za poslovni prostor
Zahtjev – Obrazac OP-01 – poredbene cijene za ostale vrste nekretnina