Otvorena savjetovanja

Otvorena savjetovanja u 2019. godini

1. Savjetovanje – Nacrt Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju