Otvorena savjetovanja

Otvorena savjetovanja u 2021. godini

1. Nacrt Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. 

2. Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

3. Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu na području Koprivničko-križevačke županije