Otvorena savjetovanja

Otvorena savjetovanja u 2021. godini

1. Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

2.Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela