Otvorena savjetovanja

1. Savjetovanje – Nacrt Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije

2. Savjetovanje – Nacrt Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima KKŽ