Uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o načinu izdavanja propusnica

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske  radi ujednačavanja postupanja donio je uputu o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Općinski i gradski stožeri civilne zaštite maksimalno restriktivno izdaju propusnice za okolnosti:

  • vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
  • u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).

U zahtjevu je potrebno navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice. Preporuča se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta, a da se u nadležni  Stožer civilne zaštite građani obraćaju osobno samo iznimno, ako nikako ne mogu drugačije zatražiti propusnicu.

Pravne osobe maksimalno restriktivno izdaju propusnice  za okolnosti:

  • promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
  • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
  • izvješćivanje javnosti,
  • putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće (npr. održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava).

Pravne osobe dužne su izraditi procjenu nužno potrebnog osoblja, a propusnice mogu izdati samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.

Organiziranje izdavanja propusnica trebaju organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

Izabrani liječnici obiteljske medicine izdaju propusnice zbog  okolnosti:

  • potrebna hitna medicinska skrb

Liječnici trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.

Čelnici žurnih i operativnih službi koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 dužni su službenicima, koji nemaju službene policijske značke i službene vojne iskaznice ( njima propusnice nisu potrebne jer im službena iskaznice zamjenjuju propusnice ), a potrebni su u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, izdavati propusnice bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

Osobe kojima su propusnice izdane elektronskim putem propusnice mogu koristiti na način da ih isprintaju ili imaju u elektroničkom obliku  (npr. mobilnom aparatu ).

Uputa – izdavanje propusnica

Služba ureda župana