Usvojen Program rada Županijskog savjeta za umirovljenike i osobe starije životne za razdoblje od 2018. do 2021. godine

U petak, 16. veljače u prostorijama Županijske uprave održan je sastanak Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi Koprivničko-križevačke županije, na kojemu je glavna točka dnevnog reda bio Prijedlog programa rada Savjeta za razdoblje od 2018. do 2021. godine, a sastanku je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Na početku sastanka, predsjednik Savjeta Željko Pintar napomenuo je kako „povećanje udjela starijeg stanovništva i produljenje životnog vijeka dovodi do pojačane potrebe za skrbi sve većeg broja umirovljenika i starijih osoba, koji ovise o drugima van vlastite obitelji i trebaju pomoć zajednice“. Dodao je kako se Koprivničko križevačka županija osnivanjem Savjeta opredijelila za zaštitu prava i interesa umirovljenika, kao ranjive skupine utvrđene konvencijama UN-a, Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o socijalnoj skrbi i Obiteljskim zakonom te kako Savjet mora dati svoj doprinos poboljšavanju kvalitete života umirovljenika.

U nastavku sastanka usvojen je Program rada koji teži ostvarenju sljedećih ciljeva: život umirovljenika u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim, zdravstvenim i socijalnim potrebama u odnosu na funkcionalnu sposobnost starije osobe u klubovima i domovima van vlastitog doma, ujednačen pristup mreži usluga za sve korisnike i pružatelje usluga pod istim uvjetima i pravilima, osiguranje aktivnog i zdravog starenja, unapređenja kvalitete življenja uz osiguranje prava starijih, dostupnost primjene zdravstvene i socijalne skrbi, gerontološke i gerijatrijske zaštite zdravlja starijih, sigurnog okružja kroz obiteljske podrške, potpore zajednice te kroz samopomoć, zaštita od izrabljivanja te tjelesnog i duševnog zlostavljanja, dostojanstveno i pošteno postupanje bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status, ostvarenje ljudskih prava i temeljnih sloboda tijekom boravka u bilo kojoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja.

Realizacija nabrojanih ciljeva planira se provesti razradom kriterija i načinom raspodjele proračunom planiranih sredstava za subvenciju smještaja umirovljenika izvan vlastitog doma, osiguranjem financijske podrške u ostvarivanju Programa rada Saveza i udruga umirovljenika Županije, i to na razini kulture, sporta, međunarodne suradnje, programa cjeloživotnog učenja i aktivnog starenja, a u hodogramu aktivnosti ključno će mjesto imati informiranje umirovljenika i starijih osoba iz područja socijalne skrbi, zdravstvene i pravne zaštite. Kao što je pojasnio predsjednik Pintar, u sva tri županijska grada – Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu planiraju se organizirati edukativne tribine, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te centrima za socijalnu skrb, na kojima će umirovljenici dobiti sve potrebne informacije koje će im omogućiti ostvarivanje prava koja im pripadaju.

Služba ureda župana