Zamjenik Ljubić izabran za predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija

Članovi Nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija – zamjenik župana Ratimir Ljubić, zamjenik župana Zadarske županije Šime Vicković i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement u utorak, 13. ožujka sastali su se na sjednici u Zagrebu.

Na prvoj točki dnevnog reda bio je izbor predsjednika Nadzornog odbora te je na tu funkciju imenovan zamjenik Ljubić. Zatim su predsjednik i članovi Nadzornog odbora obavili uvid u Financijsko izvješće za 2017. godinu, Izvješće o radu za prethodnu godinu te Financijski plan za 2018. godinu. Također su razmatrali i Plan rada za 2018. godinu te njegovu dinamiku ostvarivanja, s vizijom razvoja Hrvatska zajednice županija kroz duže razdoblje. Na sjednici je zaključeno kako je Financijsko izvješće za 2017. sastavljeno u skladu s računovodstvenim sustavom za neprofitne organizacije te da je u propisanom roku dostavljeno Financijskoj agenciji za potrebe Ministarstva financija.

Članovi su istaknuli su kako je iznimno važno što je Hrvatska zajednica županija postala snažan dionik javnog dijaloga i partner središnjim državnim tijelima u nizu pitanja od interesa za županije. Ujedno se raspravljalo o aktivnostima stručnih radnih skupina te preporukama za poboljšanje rada, s naglaskom na dinamiziranje suradnje između županijskih uprava i Zajednice s ministarstvima i ključnim institucijama.

Služba ureda župana