Županija osigurala sufinanciranje programa iz područja kulture za 2018. godinu

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost u kulturi za 2018. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključke o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2018. godinu po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi, a sredstva su raspoređena po korisnicima kako slijedi:

Redni

broj

Prijavitelj Naziv projekta Odobreni iznos/kn
I. MUZEJSKO GALERIJSKA  DJELATNOST – POMOĆI 50.000,00
1. Muzej grada Koprivnice Muzejsko-galerijska djelatnost – izložbe 15.000,00
2. Muzej grada Đurđevca Izložbeni projekti 20.000,00
3.  

 

Gradski muzej Križevci

 

Izložba: Križevci u vrijeme Velikog rata (1914.-1918.) 5.000,00
Izložba: Poljana Križevačka I i II – nove spoznaje o prošlosti križevačke okolice 5.000,00
Izložba Franjo Hoti: Crteži i ilustracije 5.000,00
II. MUZEJSKO GALERIJSKA  DJELATNOST – DONACIJE 30.000,00
1. Galerija Josip Generalić d.o.o. Očuvanje kulturne baštine i tradicije Hlebina 5.000,00
2. Likovna udruga Motacilla Alba – Ješkovo X. Međunarodni simpozij umjetničke keramike 7.000,00
3. Drava dokumentacijski centar Nošnje u Podravini- portreti 2.000,00
4. Udruga hlebinskih slikara i kipara naive Promocija naivnog slikarstva i kiparstva, nematerijalne kulturne baštine Hlebina i promocija Koprivničko-križevačke županije 4.000,00
5. Udruga “Kloštranska paleta” Paletom ususret blagdanima 2.000,00
6. Atelieri Koprivnica Dani otvorenih vrata 2018. 2.000,00
Kompleksi: (su)život ljudi i prostora 2.000,00
7. Mirjana Balog, Križevci Magda Herucina- zaboravljena križevačka junakinja                      (nastavak započetog projekta) 2.000,00
8. Zdenko Balog, Križevci Izložba fotografija “Lica-oči” 1.000,00
9. Domaća radinost Ljubica Cestar Očuvanje tradicijske baštine đurđevačke Podravine 3.000,00
III. SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA 250.000,00
1. Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica Rashodi za zaposlene u bibliobusnoj službi 170.000,00
2. Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci Bibliobusna služba Križevci 80.000,00
IV. NABAVA KNJIGA OPĆINSKIM I GRADSKIM KNJIŽNICAMA 50.000,00
1. Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci Nabava knjižne i neknjižne građe za knjižnicu 10.000,00
Nabava knjižne i neknjižne građe za biblio-kombi 6.500,00
2. Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica Nabava knjižnične građe za knjižnicu 10.000,00
Nabava knjižnične građe za bibliobus 6.500,00
3. Narodna knjižnica Virje Nabava knjižnične građe 5.000,00
4. Gradska knjižnica Đurđevac Nabava knjižne i neknjižne građe 7.000,00
5. Općinska knjižnica Sidonije Rubido Erdődy Gornja Rijeka Nabava knjižne i neknjižne građe 5.000,00
V. IZDAVAČKA DJELATNOST 48.000,00
1. Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja Izdavanje 20. broja knjižničnog časopisa Svezak (za 2018. godinu) 2.000,00
2. Društvo hrvatskih književnika, Podravsko prigorski ogranak Koprivnica “Putuju dani” –zbirka pjesama 2.000,00
3. Umjetnička organizacija Artikulacije Cigle svete Elizabete, Dario Vid Balog – knjiga drama 2.000,00
Artikulacije – časopis za čitanje 3.000,00
4. Povijesno društvo Koprivnica Izdavanje glasila Povijesnog društva Koprivnica “Scientia Podraviana” 2.000,00
Časopis Podravina – br. 33 i 34 3.000,00
5. Muzej grada Koprivnice Nakladnička djelatnost – Podravski zbornik 44/2018 5.000,00
6. Povijesno društvo Križevci Izdavanje znanstvenog časopisa Cris, broj XIX. 4.000,00
7. Koprivkov svijet, Koprivnica Čitam ti Koprivka (CD) 1.000,00
8. Narodna knjižnica Virje Priča o vitezu Martinu 1.000,00
9. Udruga “Dobar Film” „Slijedi…“ – kratkometražna post-apokaliptična komedija 2.000,00
10. Ogranak Matice hrvatske u Križevcima Knjiga-čuvar naše baštine 2.000,00
11. Udruga za promicanje izvedbenih umjetnosti i kulture “Pod galgama” “Stariji i nemoćni”- dokumentarni film 2.000,00
12. Randelj Justina, Podravske Sesvete Cvetućice 1.000,00
13. Marko Gregur, Koprivnica Mogla bi se zvati Leda 3.000,00
14. Horvatić Elizabeta, Koprivnica Izdavanje knjige “U prilog sjećanju” 5.000,00
15. Josip Petrlić Pjer, Križevci Tisak i objava knjige priča za djecu školskog uzrasta „Detektiv Pero“ (radni naslov) 2.000,00
16. Pernjak Darko, Koprivnica Brisani prostor; Darko Pero Pernjak-zbirka pjesama 2.000,00
17. Udruga Drava info Kulturno ruho 1.000,00
18. Mario Kolar, Koprivnica Izazovi čitanja: rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti 3.000,00
VI. ŽUPANIJSKE I DRŽAVNE MANIFESTACIJE 50.000,00
1. Društvo hrvatskih književnika, podravsko prigorski ogranak 8. Dani Ivana viteza Trnskog 1.000,00
25. Festival književnosti Galovićeva jesen 5.000,00
2. Dječje glazbene igre Kukurijek Kukuriček 2018. 3.000,00
3. Povijesno društvo Koprivnica Znanstveni kolokvij “Kulturno-povijesna baština Općine Virje” 1.000,00
4. Kazalište Oberon, Koprivnica Norbert Ebel: „Vol i magarac“ 1.000,00
5. Povijesno društvo Križevci Znanstveni skup „Osmansko carstvo i Križevci: sukobi, utjecaji i posljedice“ 1.000,00
6. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze Street art festival 6 2.000,00
7. Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture (KVARK), Križevci Inkubator – centar za nezavisnu kulturu i mlade 6.000,00
Kufer 2.000,00
8. Udruga za promicanje znamenitih Križevčana “Dr. Stjepan Kranjčić”, Križevci 10. Dani hrvatskih svetaca i blaženika 3.000,00
10. Susret hrvatskoga duhovnoga književnog stvaralaštva “Stjepan Kranjčić” 3.000,00
9. Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe KC Jazz klub Koprivnica Međunarodni festival “Fest Jazza” Koprivnica 2018. 5.000,00
10. Udruga Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija (P.O.I.N.T.) Culture Shock Festival Križevci 2.000,00
11. Udruga kazališnih amatera “Gradsko kazalište Đurđevac“ Kazalište u Đurđevcu – sezona IX. 2.000,00
12. Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo LIPA Društvo Lipa za Križevce koji pamte i promiču kulturu i tradiciju 2018. 2.000,00
13. Udruga štovatelja Galovića ” Galovićev dom” Pramalet, leto, jesen, zima, obilježavanje 10. obljetnice udruge 1.000,00
14. Udruga Potkalnički plemenitaši “Sidonijini” plesovi 3.000,00
15. Glumišna družina Virje Pljesak, molim, za kazališne amatere 1.000,00
16. Umjetnička organizacija Ludens teatar Dramski studio 3.000,00
17. Društvo „Naša djeca“ Lutka u šetnji 3.000,00
VII. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA 500.000,00
1. Župa uznesenja Bl. Djevice Marije, Gornja Rijeka Obnova unutrašnjosti župne crkve u Gornjoj Rijeci 30.000,00
2. Župa Sv. Katarine, Hlebine Izrada 14 postaja Križnog puta (veliki reljef) 25.000,00
3. Župa Sv. Emerika, Imbriovec Obnova crkve Sv. Emerika u Imbriovcu 15.000,00
4.  

Župa sv. Kuzme i Damjana, Kuzminec

Obnova kapele Sv. Jelene u Kutnjaku 20.000,00
Matične knjige župe Kuzminec 1673.-1906. 5.000,00
5. Župa Presvetog Trojstva,  Reka Ograda kod župne crkve u Reki 10.000,00
6. Župa Sv. Luke Evanđeliste, Kalinovac Sanacija oštećenih dijelova fasade na župnoj crkvi Sv. Luke Evanđeliste Kalinovac 30.000,00
7. Župa Sv. Mihaela Arkanđela, Miholec Radovi na zvoniku župne crkve u Miholcu 30.000,00
8. Župa Sv. Ivana Krstitelja, Koprivnički Ivanec Sanacija pročelja župnog dvora i vlage na župnom dvoru i postavljanje nove stolarije 15.000,00
9. RKT Župa Sv. Nikole Biskupa, Koprivnica Sanacija vlage u župnoj crkvi, na župnom dvoru i zidu oko župnog dvora 25.000,00
10. Župa Našašća Sv. Križa Rasinja Obnova vanjskih fasada i crkvenog inventara 20.000,00
11. Župa Sv. Barbare djevice i mučenice, Carevdar Obnova tornja župne crkve Sv. Barbare – Carevdar 20.000,00
12. Župa Sv. Ane, Križevci Obnova kapele Sv. Benedikta – Mali Potočec 25.000,00
Obnova kipa Sv. Josipa u župnoj crkvi Sv. Ane – Križevci 25.000,00
13. Župa Sv. Marka Evanđeliste, Sigetec Izrada stepenica i prozora za kor župne crkve u Sigecu 10.000,00
14. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Budrovac Obnova tornja, zvona i pročelja župne crkve Blažene Djevice Marije Budrovac – I. faza sanacija tornja i opremanje crkvenog zvona 20.000,00
15. Župa Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Koprivnica Sanacija vlage i djelomično popravljanje krova na kapeli Sv. Leopolda 20.000,00
16. Župa Uznesenja Bl. Djevice Marije – Močile, Koprivnica Sanacija vlage na unutrašnjim zidovima i pokrajnim oltarima župne crkve i popravak krovišta 30.000,00
17. Župa uznesenja B.D.Marije, Glogovnica Bojanje unutrašnjih zidova crkve 30.000,00
18. Franjevački samostan, Koprivnica Konzervatorsko-restauratorski radovi na dvije skulpture iz zbirke Franjevačkog samostana u Koprivnici 15.000,00
19. Župa Sv. Petra i Pavla apostola, Peteranec Unutrašnje uređenje župnog dvora 20.000,00
20. Muzej grada Koprivnice Zaštita kulturne baštine – Sustavna arheološka istraživanja lokaliteta Koprivnički Ivanec-Log-Parag 10.000,00
21. Muzej grada Đurđevca Sanacija i obnova Starog grada Đurđevac 50.000,00

Prilikom potpisivanja ugovora prijavitelji su dužni dostaviti:

  • Uvjerenje o nekažnjavanju voditelja programa/projekta (osoba čiji životopis je dostavljen u prijavnim obrascima), ne starije od 6 mjeseci.
  • Potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da prijavitelj nema dug, a u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana.
  • Bjanko zadužnicu za prijavitelja kojem su prema svim odobrenim programima u ukupnom iznosu odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn – zadužnica treba biti ovjerena u apoenu koji pokriva iznos dodijeljenih sredstava na godišnjoj razini (npr. ako je udruzi dodijeljeno 5.000,01 kuna, bjanko zadužnica treba biti izdana na iznos od 10.000 kuna).

Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu za programsku djelatnost u kulturi u 2018. godini bit će organizirano u prostoru Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Ulica Antuna Nemčića 5 (soba 35, I. kat), prema sljedećem rasporedu:

  • ustanove u kulturi (muzeji i knjižnice) za odobrene programe u svim programskim djelatnostima 05. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
  • korisnici iz područja muzejsko – galerijske djelatnosti (donacije) i iz područja izdavačke djelatnosti 06. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
  • korisnici iz područja županijskih i državnih manifestacija 8. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati
  • korisnici iz područja zaštite spomenika kulture i sakralnih objekata 11. lipnja 2018. od 8,00 do 12,00 sati.

Molimo Vas da se pridržavate objavljenog rasporeda, a u slučaju eventualne spriječenosti obavijestite nas putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: lara.dombaj@kckzz.hr, kako bi se dogovorio drugi termin za potpisivanje ugovora.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine