Županija potpisala Sporazum o partnerstvu u projektu „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS“

U četvrtak, 14. lipnja u Varaždinu je potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS“ između Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Međimurske županije te Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Sindikata tekstila, obuće, kože i gume, Hrvatske udruga poslodavaca, Sveučilišta Sjever i Agencije za razvoj Varaždinske županije.

Prije samog potpisivanja Sporazuma, predstavljen je projekt za koji je Varaždinska županija kao prijavitelj i nositelj projekta dobila gotovo 680.000,00 kuna bespovratnih sredstava, a čiji su ciljevi povećanje učinkovitosti, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga. Također, radit će se na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

U ime Koprivničko-križevačke županije predstavljanju projekta i potpisivanju Sporazuma prisustvovao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac, u ime Varaždinske županije zamjenik župana Robert Vugrin, u ime Međimurske županije zamjenik župana Josip Grivec, predsjednik Sindikata tekstila, obuće, kože i gume Nenad Leček, predsjednica Regionalnog ureda Hrvatske udruge poslodavaca Sanja Ostroški, dekanica Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sanja Bischop, rektor Sveučilišta Sjever Marin Milković te direktor AZRA-e Borko Mikić.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS“ u iznosu od 679.793,81 kuna, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Varaždinske županije kao nositelja projekta.