Županijska skupština donijela Proračun za 2018. godinu

Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije okupili su se na 5. po redu sjednici Županijske skupštine koja je održana u ponedjeljak 4. prosinca, kako bi raspravljali o 25 točaka dnevnog reda.

Na samom početku, iznesena su tri prijedloga za dopunu dnevnog reda. Prvi prijedlog predstavio je Dejan Kutičić iz Živog zida, odnosio se na utvrđivanje političke odgovornosti za propuste u radu RCGO Piškornica d.o.o. i Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., dok je drugi predstavio Željko Vugrinec u ime Kluba članova SDP-a i HL-a, a ticao se utvrđivanja odgovornosti predstavnika Županije u upravljačkim tijelima Piškornice d.o.o. i tvrtke kćeri. Treći prijedlog, odnosno Odluku  o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim cijenama i evidenciji korištenja nekretnina i pokretnina školskih ustanova kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija predstavio je Željko Lacković iz redova Nezavisnih, a njome će članovi Zajednice sportova plaćati nižu cijenu za korištenje sportskih dvorana. Članovi Skupštine dali su podršku samo trećem prijedlog, koji je uvršten u dnevni red.

Župan Darko Koren zatim je predstavio III. Izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, koje su dio tehničke procedure radi učinkovitijeg provođenja aktivnosti do kraja godine, a proračun je tako povećan za 1,9 milijuna kuna, što su članovi usvojili, uz Odluku o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu.

Najznačajnija odluka bila je donošenje Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, a ukupni konsolidirani proračun za iduću godinu planiran je u iznosu od 468,6 milijuna kuna.

To je najveći iznos županijskog proračuna dosad, iz dva razloga. Prvi su veliki projekti u zdravstvu, a drugi saniranje manjka Opće bolnice Koprivnica, sukladno Planu sanacije. Proračun same Županije, bez namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika, iznosi 151 milijun kuna. Izvorni prihodi Županije u idućoj godini planirani su u iznosu od 62,9 milijuna kuna, kao posljedica izračuna Ministarstva financija temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, gdje bismo mi, prema našem konzervativnom pristupu, povećali proračun za 4,7 milijuna kuna, a optimističniji izračuni govore da bi to moglo biti i duplo, oko 8 milijuna.“, pojasnio je župan, dodavši kako su među važnijim prihodima oni od poreza na dohodak i rudne rente te kako će najveći učinak imati spomenuti Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, koji će se primjenjivati od 1. siječnja sljedeće godine.

Klub članova SDP-a i HL-a uputio je deset amandmana na prijedlog proračuna i projekcije za naredne godine, ali nakon očitovanja koje su dali župan, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Marko Jembrek, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu i direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Zdravko Mihevc, članovi Skupštine amandmane nisu podržali.

Na sjednici je donesena i Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu, Plan rada Županijske skupštine za 2018. godinu, kao i Odluka o dopuni Odluke o upravnim tijelima. Članovi su usvojili i Odluku o prodaji dionica Trgovačkog društva „Ceste“ d.d. Bjelovar, u kojoj Županija prodaje svojih 2070 po jediničnoj cijeni dionice od 900 kn, što sveukupno iznosi 1,8 milijuna kuna.

Prema dnevnom redu, prihvaćena je i Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije, Odluka o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu te je donesen Akcijski plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Plan je usklađen s državnom antikorupcijskom politikom koja predstavlja pravni okvir i orijentaciju za poduzimanje aktivnosti, a u njemu su sadržane mjere za suzbijanje korupcije, s ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Koprivničko-križevačke županije te podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije.

Također je usvojeno Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za branitelje Domovinskog rata, Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici te Rješenje o izboru predsjednika i članova/članica Savjeta za sigurnost prometa na cestama. Članovi su upoznati i s Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije, koje su jednoglasno prihvatili, kao i Zaključak o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Uz donošenje Zaključka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih, donesen je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih, kao i Odluka o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim od strane Županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede, Zaključak o otpisu potraživanja po kreditu odobrenom za kreditiranje razvoja poljoprivredne proizvodnje te Zaključak o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentske kredite.

Članovi su zatim razmatrali Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za rujan i listopad 2017. godine, a jednoglasno je usvojen i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnine,. Naime, zbog preseljenja u novu zgradu škole u Općini Legrad, koju je većim dijelom financirala Županija, prestala je potreba za starom zgradom u vlasništvu škole te je Školski odbor donio odluku o darovanju iste Općini Legrad, koja planira prenamijeniti u društvene sadržaje.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Skupštine Željko Pintar, obzirom da je to bila posljednja sjednica ove godine, na kraju je uputio zahvale na suradnji i konstruktivnim raspravama te je svima poželio ugodne blagdane.

Služba ureda župana