Županijsko Povjerenstvo za praćenje provedbe Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma razmatralo Izvješće za prošlu godinu

Povjerenstvo za praćenje provedbe Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine u utorak, 10. travnja održalo je svoju 3. sjednicu na kojoj je razmatrano Izvješće o provedbi Akcijskog plana za prošlu godinu.

Sjednicu je vodio predsjednik Povjerenstva i zamjenik župana Ratimir Ljubić, koji je još jednom svim pripadnicima romske nacionalne manjine uputio čestitke povodom Svjetskog dana Roma, dok je predsjednik županijskog Vijeća romske nacionalne manjine Franjo Horvat okupljene pozvao na centralnu proslavu Svjetskog dana Roma u Bjelovar, u srijedu 11. travnja, u organizaciji Udruge Roma „Korak po korak“, županijskog Vijeća romske nacionalne manjine i Grada Bjelovara.

Akcijskim planom utvrđene su mjere i aktivnosti za uključivanje Roma koje se temelje na setu od šest indikatora koji su prema nacionalnim standardima procijenjeni od najveće važnosti za uključivanje Roma u društvenu zajednicu: prostorno i komunalno uređenje naselja, stanovanje i zaštita okoliša, suzbijanje siromaštva i socijalna skrb, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita, statusna pitanja te kultura, sport i druge mjere.

Zamjenica gradonačelnika Koprivnice Melita Samoborec predstavila je aktivnosti koje je proveo Grad Koprivnica, a koje se, između ostalog, odnose na izgradnju vodovodne infrastrukture u naselju Reka, odvoz smeća i glomaznog otpada, povećanje proračunskih sredstava za socijalne naknade, informiranje Roma o pravima iz sustava socijalne skrbi i odobravanje besplatne pravne pomoći, pomoć u provođenju nastave te podizanje svijesti o kulturi romske zajednice i čuvanju njene baštine. Prošle je godine za sve aktivnosti utrošeno preko 700 tisuća kuna, a zamjenica Samoborec najavila je kako će i nadalje brinuti o potrebama romske zajednice. Načelnik Općine Drnje Petar Dombaj kazao je kako na području Općine organiziraju pratnju za djecu uključenu u program predškolskog obrazovanja, osiguravaju romske pomagače u nastavi, provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te uključuju Rome u rad za opće dobro, stambeno zbrinjavanje kao i društveni život općenito.

Zamjenik Ljubić pohvalio je jedinice lokalne samouprave i županijsko Vijeće na aktivnosti i korektnoj suradnji, te je zaključeno kako će Izvješće, nakon što se prikupe svi potrebni podaci, biti dano na usvajanje Županijskoj skupštini.

Služba ureda župana