Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2027. godine za 2022. godinu Preuzmi (docx, 19 KB)
document 22. Odluka o otpisu potraživanja Koprivničko-križevačke županije po kreditima odobrenima od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede Preuzmi (docx, 33 KB)
document 23. Donošenje 4. Izmjena i dopuna Plana specijalističkog usvaršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Koprivničko-krževačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 24. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 29 KB)
document 25. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 19 KB)
document 26. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu KKŽ za 2023 Preuzmi (docx, 22 KB)
document 27. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 28. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 29. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)