Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1. Odluka o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 2. Odluka o raspodjeli rezultata Koprivničko-križevačke županije utvrđenog na 31. 12. 2022. godine i sukcesivnom pokriću manjka Preuzmi (docx, 29 KB)
document 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica o osnivanju prava građenja Preuzmi (docx, 16 KB)
document 4. Odluka o mrtvozorstvu Preuzmi (docx, 30 KB)
document 5. Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 6. Odluka o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 31 KB)
document 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Koprivničko-križevačke županije i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 15 KB)
document 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 21 KB)
document 12. Zaključak o prihaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštić Preuzmi (docx, 22 KB)
document 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskim rezultatima Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica Preuzmi (docx, 15 KB)
document 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskim rezultatima Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskim rezultatima Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskim rezultatima Ljekarni Koprivnica Preuzmi (docx, 16 KB)
document 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskim rezultatima Ljekarne Križevci Preuzmi (docx, 15 KB)
document 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2022. godinu Preuzmi (docx, 16 KB)
document 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2022. godinu Preuzmi (docx, 18 KB)