09.03.2023.

Javna nabava radova ugradnje dizala na zgradi Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 9.3.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2023/S 0F2-0010090. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 29.3.2023., 09:00 sati.

Pročitano 1199 puta