Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
26.06.2024.
Postupak u tijeku
Javna nabava radova rekonstrukcije i dogradnje dvorca Inkey u funkciji wellness turizma
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
12.04.2024.
Postupak završio
Javna nabava radova postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Radovi javne nabave
20.03.2024.
Postupak završio
Javna nabava radova rekonstrukcije školskih igrališta