02.11.2023.

Postupak javne nabave - Poštanske usluge za 2024. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30.10.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/2023/S F21-0045571. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 14.11.2023., 09:00 sati.


Pročitano 1139 puta