Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 02.04.2013.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 08/09, 12/09, 10/10, 7/11. i 6/12.- pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o subvencioniranju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije, KLASA:320-01/13-01/02, URBROJ: 2137/1-05/02-13-1 od 15. ožujka  2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje  JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva […]