Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 23.07.2013.

Javni poziv – navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje JAVNI POZIV za TEKUĆI PROJEKT: T – 100014 navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Tekućim projektom: T – 100016 poticanje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu – mjerila i kriterija na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Javni pozivi i natječaji / 23.07.2013.

Javni poziv – Poticanje novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Župan Koprivničko–križevačke županije objavljuje JAVNI POZIV za tekući projekt: T – 100010 poticanje novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Mjerilima i kriterijima za poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini, KLASA: 320-04/13-01/02, URBROJ: 2137/1-05/06-13-01 od 10. srpnja 2013. godine, dostave svoje zahtjeve.

Javni pozivi i natječaji / 23.07.2013.

Javni poziv – Kontrola zemljopisnog porijekla vina na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj 08/09.,12/09., 10/10., 7/11. i 6/12.-pročišćeni tekst) i točke V tekućeg projekta: T – 100018 Poticanje kontrole zemljopisnog porijekla vina – mjerila i kriteriji na području Koprivničko –križevačke županije u 2013. godini, KLASA:320-05/13-01/2, URBROJ:2137/1-05/06-13-1 od 15. srpnja 2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje  JAVNI […]

Javni pozivi i natječaji / 23.07.2013.

Javni poziv – Poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 08/09, 12/09, 10/10, 7/11 i 6/12 pročišćeni tekst) i članka V. Župan Koprivničko – križevačke županije donosi Kapitalnog projekta K – 100048 poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS Župan koprivničko – križevačke županije […]

Javni pozivi i natječaji / 02.04.2013.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 08/09, 12/09, 10/10, 7/11. i 6/12.- pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o subvencioniranju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije, KLASA:320-01/13-01/02, URBROJ: 2137/1-05/02-13-1 od 15. ožujka  2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje  JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva […]