27.01.2023. Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

NAslovna


Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski provodi se javnim uvidom u plan i javnim izlaganjem te traje 30 dana, počevši od 6. veljače 2023. godine do 7. ožujka 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnost i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski i to:

  • na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (www.zastita-prirode-kckzz.hr),
  • na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (https://kckzz.hr/hr/),
  • u prostoriji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na adresi Florijanski trg 4/II, Koprivnica, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnost i zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski, može:

  • dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, zaključno s danom završetka javne rasprave,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Florijanski trg 4/II, 48 000 Koprivnica, s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski“, zaključno s danom završetka javne rasprave
  • dostaviti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., zaključno s danom završetka javne rasprave

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski održati će se dana 20. veljače 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u Đurđevcu u Hotelu Picok d.o.o., na adresi Trg Sv. Jurja 9, 48350 Đurđevac.

Izvor: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ

Služba ureda župana

pdf Obavijest o javnoj raspravi PU066 27.01.2023

pdf Plan upravljanja PU066 F3 v3 28.10.2022

                                                                                                 

25.11.2022. Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini

Župan Darko Koren u petak 25. studenog 2022. donio je Zaključak o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini.

Zaključak s Listom reda prvenstva možete vidjeti na dokumentu pdf Zaključak Župana o dodjeli studentskih stipendija s listom prvenstva.

Stipendije se dodjeljuju za prvih sto kandidata na Listi reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija. Ako dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20 i 22/20 - pročišćeni tekst).

Temeljem ovog Zaključka Koprivničko-križevačka županija sklapa ugovore o stipendiranju s kandidatima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Ako student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od petnaest dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odredbi iz članka 1. Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2022./2023. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 26/22).

Kandidati koji se na Listi reda prvenstva nalaze u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni i putem elektroničke pošte da su ostvarili pravo na studentsku stipendiju Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini. Kandidati su dužni potvrditi prihvaćanje stipendije te će im sukladno s tim biti dodijeljen termin potpisivanja ugovora.

Kod potpisivanja Ugovora potrebno je priložiti bjanko zadužnicu (ovjerenu od strane javnog bilježnika) i potvrdu žiro računa na koji će biti isplaćivana stipendija. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka, kopije kartica žiro računa neće biti prihvaćene.

Uputa za popunjavanje obrasca bjanko zadužnice:

  • Prvu stranu obrasca bjanko zadužnice ispunjava student, iznos naveden u bjanko zadužnici mora pokrivati iznos dobivene stipendije.
  • Drugu stranu obrasca ispunjava jamac platac, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12. i 82/17.). Jamac platac može biti svaka punoljetna osoba.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Stranica 1 od 8