Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Objavljeno u kategorijama: Ostali javni pozivi i natječaji
Prijave u tijeku
01.12.2023. Poziv ovlaštenim predlagateljima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/15., 19/17., 10/18., 25/20. i 4/22. – pročišćeni tekst)  Odbor za dodjelu javnih  priznanja  Koprivničko-križevačke županije, objavljuje

P O Z I V

ovlaštenim predlagateljima na podnošenje prijedloga za dodjelu

 

JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
 2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
 3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
 4. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“,
 5. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
 6. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
 7. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije,
 8. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije.

1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje fizičkim osobama koje su se istakle naročitim zaslugama za područje Koprivničko-križevačke županije, sukladno članku 3. Odluke. Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin. Godišnje se može proglasiti jedna osoba počasnim građaninom uz dodjelu kovanice od zlata s otisnutim grbom Županije i likom sv. Marka Križevčana uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.

2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji su bili ili jesu životno i/ili profesionalno vezani za Županiju, za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 1.990,84 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 15.000,00 kuna uz posebnu povelju.

Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište, djeluju ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 929,06 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 7.000,00 kuna uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su radno tijelo Županijske skupštine nadležno za pitanja ljudskih prava ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.

4. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ može se dodijeliti fizičkoj osobi, odnosno grupi fizičkih osoba, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije, te udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Koprivničko-križevačke županije, a dodjeljuje se za doprinos napretku primjenjivih znanja i kreativnog izražavanja kod tehničkih, gospodarskih, poljoprivrednih i drugih grana, a posebno iz područja inovatorstva, modelarstva, kreativnog modelarstva, automatike i robotike, mehanike, mehatronike, kreativne tehničke radionice, multimedije, informatike i programiranja te radio i wireless komunikacija. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 663,61 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 5.000,00 kuna uz posebnu povelju. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

5. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske te državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Koprivničko-križevačke županije ili pojedinih djelatnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuju dvije novčane nagrade u iznosu 663,61 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 5.000,00 kuna (svaka) uz posebnu povelju, jedna za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga za područje unapređivanja znanosti, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Iznimno Odbor može donijeti zaključak kojim će predložiti dva prijedloga iz istog područja pod uvjetom da je pristiglo više prijedloga za samo jedno područje. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

6. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini može se dodijeliti fizičkim osobama odnosno grupi fizičkih osoba, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije,  udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuju dvije novčane nagrade u iznosu 663,61 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 5.000,00 kuna (svaka) uz posebno priznanje, jedna za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga za područje unapređivanja znanosti, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Iznimno Odbor može donijeti zaključak kojim će predložiti dva prijedloga iz istog područja pod uvjetom da je pristiglo više prijedloga za samo jedno područje. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

7. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih  događaja u zemlji ili Koprivničko-križevačkoj županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju  te promicanje ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu. Javno priznanje se može dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Godišnje se dodjeljuje pet  novčanih nagrada u iznosu 398,17 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 3.000,00 kuna (svaka) uz posebnu zahvalnicu. Ovlašteni predlagatelji za ovo javno priznanje su župan, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela JLS-a s područja Županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Županije, udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Županije.

8. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih  događaja u zemlji ili Koprivničko-križevačkoj županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju  te promicanja ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu. Javno priznanje može se dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Godišnje se dodjeljuju tri plakete uz dodjelu kovanice od srebra s otisnutim grbom Županije i likom sv. Marka Križevčana te novčane nagrade u neto iznosu od 398,17 eura što po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna iznosi 3.000,00 kuna. Ovlašteni predlagatelji za javno priznanje su upravna tijela Županije.

            KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLJEDEĆI:

a) za fizičke osobe:

 • da se radi o istaknutim fizičkim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno  izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,
 • da se radi o fizičkim osobama koje u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina;

b)  za pravne osobe:

 • da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije.

     Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/15., 19/17., 10/18., 25/20. i 4/22. – pročišćeni tekst).

    Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga  je  zaključno  sa  22. siječnja 2024. godine.

PRIJEDLOZI MORAJU SADRŽAVATI NAZNAKU SAMO JEDNOG JAVNOG PRIZNANJA ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja MORA BITI PODNIJET OD OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA NA PROPISANOM OBRASCU, ovisno o predloženom kandidatu.

Tekst Poziva i obrasci se mogu preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije   https://www.kckzz.hr/hr/uprava/zupanijska-skupstina/javna-priznanja-kkz ili u pisarnici Koprivničko-križevačke županije.

Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Nepravodobni, podneseni od neovlaštenog predlagatelja, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje (jedno) javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije poštom ili osobno na ADRESU:

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE,
Ulica Antuna Nemčića  5, 48000   K O P R I V N I C A
ili putem
e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

sa naznakom: "prijedlog za dodjelu javnih priznanja"

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

document Tekst javnog poziva

document Obrazac – PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA PRAVNIM OSOBAMA

document Obrazac – PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA FIZIČKIM OSOBA

   

10.10.2023. Javni poziv za Aktivnost - A 100089 Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede

pdf Tekst javnog poziva

Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

pdf Uputa za korištenje aplikacije

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

29.09.2023. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

pdf Tekst Javnog poziva

pdf Odluka o objavi Poziva

document Upute za prijavitelje

document Obrazac izjave o partnerstvu B3

document Obrazac životopisa voditelja B4

document Legenda korisnici

document Legenda najzastupljeniji tip aktivnosti

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Uputa za korištenje aplikacije

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

21.08.2023. Otvoren je drugi Javni poziv Saveza Alpe Jadran za sufinanciranje međunarodnih projekata

Savez Alpe Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata koji je otvoren do 2. listopada 2023. godine.  Na Javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Zagrebačku i Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, mađarsku Županiju Vas i Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu te Republiku Sloveniju.

Projektne prijave ostvaruju dodatni značaj pri evaluaciji ukoliko su u pojedini projekt uključeni i partneri s područja država Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo), mađarske županije Györ-Moson-Sopron, Somogy, Zala i Baranjska županije te talijanske regije Veneto i Friuli-Venezia Giulia.

Prijavitelji svoje projektne prijedloge prijavljuju putem nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP) koje obuhvaćaju sljedeća područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam. Prijave se podnose na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran i u privitku ovog Poziva.

U Smjernicama za provedbu projekata sufinanciranih od strane Saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA) mogu se pronaći informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi. Važno je da projektni prijedlog je usuglašen s prioritetima i ciljevima koji su sadržani u Strategiji područja Saveza Alpe Jadran, a posebice u skladu s prioritetom 5.2.3. Jačanje društvene kohezije.

Po završetku procesa evaluacije projektnih prijedloga od strane nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP),  u listopadu će se održati sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran na kojemu će se utvrditi projektni prijedlozi odobreni za sufinanciranje.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije s područja Koprivničko-križevačke županije, koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge, odnosno da svoj projektni prijedlog dostave na relevantnu Tematsku koordinacijsku točku zaključno s 2. listopada 2023. godine do 23,59 sati. Sve adrese nadležnih TCP-a navedene su na sljedećoj web poveznici Saveza Alpe Jadran: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/.

Prijavni obrazac, Smjernice za provedbu projekata sufinanciranih od strane Savez Alpe Jadran, Pravilnik o organizaciji i radu, te Strategiju geografskog područja Alpe-Jadran do 2027. možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Organizacije civilnog društva koje ostvare sufinanciranje svojih projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran u okviru Tematske koordinacijske točke Ruralni razvoj i etnička baština, koja je u nadležnosti Koprivničko-križevačke županije, imaju mogućnost ostvariti i sufinanciranje od strane Koprivničko-križevačke županije putem javnog poziva u 2024. godini.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Službi ureda župana kod Nataše Krobot Hrastić na broj telefona 048/658-258 ili kod Marinele Ćurčić na broj telefona 048/658-127, te putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

 

Application-Form-2023.docx

Implementation-guidelines.pdf

Description-2.-Call-2023.pdf

Stranica 1 od 10