Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 08.08.2012.

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju ”GAŠPAR SJEVER”

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje JAVNU RASPRAVU O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju \”GAŠPAR SJEVER\”, u dijelu istražnog prostora \”Gašpar\”

Javne rasprave - okoliš i priroda / 29.07.2011.

Javna rasprava – Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske – utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje JAVNU RASPRAVU O ZAHTJEVU I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOM RJEŠENJU ZA UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SZ HRVATSKE, PIŠKORNICA, KOPRIVNIČKI IVANEC

Javne rasprave - okoliš i priroda / 09.03.2011.

Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš „Eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Prosenica I – Općina Hlebine“

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje JAVNU RASPRAVU O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ
„Eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Prosenica I – Općina Hlebine“

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.02.2011.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica – javno izlaganje

Sutra, u utorak 15. veljače održat će se dva javna izlaganja o „Studiji o utjecaju na okoliš Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – Koprivnički Ivanec“ nositelja zahvata tvrtke Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 2, upućene na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.01.2011.

Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica – Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje JAVNU RASPRAVU O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica – Koprivnički Ivanec