Zdravstvo i socijalna skrb

Koncesije / 04.06.2010.

O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost zdravstvene njege u kući

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost zdravstvene njege u kući. Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost zdravstvene njege u kući na području općina i gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine» broj 98/09 i 14/10).

Koncesije / 04.06.2010.

O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost zdravstvene zaštite žena

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost zdravstvene zaštite žena. Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost zdravstvene zaštite žena na području općina i gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine» broj 98/09 i 14/10).

Koncesije / 04.06.2010.

O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost laboratorijske dijagnostike

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje O B A V I J E S T o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost laboratorijske dijagnostike. Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost laboratorijske dijagnostike na području općina i gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine» broj 98/09 i 14/10).

Zdravstvo i socijalna skrb / 25.05.2010.

Prezentacija projekta „Otvoreni kišobran“

U prostorijama Županije u utorak, 25. svibnja, održana je prezentacija projekta „Otvoreni kišobran“. Nositelj ovog projekta je Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, a projekt se provodio tijekom cijele školske godine u osnovnim školama na području Županije.

Zdravstvo i socijalna skrb / 18.05.2010.

Zamjenik župana Pal na skupštini Kluba ”Mariška”

U utorak, 18. svibnja, u Domu za starije i nemoćne osobe u Koprivnici održana je redovita godišnja skupština Kluba za starije osobe „Mariška“. Skupštini je kao gost prisustvovao zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, zajedno s pročelnicom Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Brankom Cuki.

Zdravstvo i socijalna skrb / 13.04.2010.

Održan sastanak Savjeta za zdravlje

U ponedjeljak, 12. travnja 2010. godine, održan je drugi sastanak Savjeta za zdravlje Koprivničko-križevačke županije. Predsjednik Savjeta za zdravlje Ivan Pal i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Branka Cuki izvijestili su članove Savjeta o nedavno održanom sastanku u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na temu „Reforma primarne zdravstvene zaštite i davanje koncesija“.