Toggle Title Preuzmi
document 4. Odluka o dodjeli nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ Preuzmi (docx, 24 KB)
document 3. Odluka o dodjeli nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 2. Odluka o dodjeli nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo Preuzmi (docx, 24 KB)
document 1. Odluka o prestanku mandata i početku obnašanja dužnosti članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 32. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 31. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 30. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i koriš Preuzmi (docx, 13 KB)
document 29. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 16 KB)
document 28. Rješenje o dopunama Rješenja o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta „Innovative participatory sustainable business model for cycling along the Iron Curtain Trail - ICTr-CE” Preuzmi (docx, 16 KB)
document 27. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva T100050 Preuzmi (docx, 17 KB)
document 26. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/ca Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji Preuzmi (docx, 16 KB)
document 25. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 24. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 23. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 22. Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu namijenjenih sufinanciranju izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave za tekući projekt T 100050 Preuzmi (docx, 25 KB)
document 21.Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 20.Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 19.Odluka o izmjeni imenovanja članova Županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Preuzmi (docx, 14 KB)
pdf Rješenje o imenovanju službenika Koprivničko-križevačke županije ovlaštenih za rad u Internom registru nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Preuzmi (pdf, 200 KB)
document 18. Plan o izmjenama i dopuni Plana savjetovanja s javnošću Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu Preuzmi (doc, 71 KB)