Toggle Title Preuzmi
document 17. Rješenje o imenovanju službenika Koprivničko-križevačke županije ovlaštenih za rad u informacijskom sustavu odnosno aplikaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-Lana mirovinsko osiguranje Preuzmi (doc, 39 KB)
document 16. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 15. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2024. godini Preuzmi (docx, 17 KB)
document 14. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2024. godini Preuzmi (docx, 18 KB)
document 13. Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 100 KB)
document 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i Zaključak o prihvaćaju Programa rada Zavoda za prostorno Preuzmi (docx, 14 KB)
document 11. Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 10. Rješenje o imenovanju članova Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 9. Rješenje o imenovanju službenika Koprivničko-križevačke županije ovlaštenih za rad u Informacijskom sustavu odnosno aplikaciji-Predaja fiskalne odgovornosti i podataka o unutarnjoj reviziji Preuzmi (doc, 37 KB)
document 8. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje gospodarske škole Križevci iz reda osnivača Preuzmi (doc, 55 KB)
document 7. Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta „Inclusive Border Cycling - Social inclusion by valorising heritage along existing cycling routes in remote border areas - IBC” Preuzmi (docx, 18 KB)
document 6. Zaključak o visini jednokratne novčane pomoći za podmirenje dijela troškova rane razvojne podrške/rehabilitacije i socijalne integracije djeteta kod kojega je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće u 2024. g Preuzmi (docx, 14 KB)
document 5. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima Preuzmi (docx, 19 KB)
document 4. Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju pretplate i cijene objave u „Službenom glasniku Koprivničkom-križevačke županije“ Preuzmi (doc, 33 KB)
document 3. Plan prijma u službu u upravna tijela Koprivničko- križevačke županije u 2024. godini Preuzmi (doc, 51 KB)
document 2. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2024. godini Preuzmi (docx, 18 KB)
document 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2024. godini Preuzmi (docx, 18 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat obnove Starog grada Veliki Kalnik – „Nevidljivi Kalnik“, nositelja zahvata Općina Kalnik Preuzmi (pdf, 325 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat snimanja magnetotelurskih podataka Leščan-MT-2024, nositelja zahvata INA d.d. Preuzmi (pdf, 345 KB)
document 126. Plan brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 46 KB)