23.10.2023.

Nabava naftnih derivata za potrebe Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23.10.2023. godine, a obrazac Poziva za dostavu ponuda sa popratnom dokumentacijom dostupni su pod brojem objave 2023/ 0BP-03711. Rok za dostavu ponuda je 3.11.2023., 12:00 sati.


Pročitano 1192 puta