Objavljeno u kategorijama: Robe jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Robe jednostavne nabave
18.07.2024.
Postupak u tijeku
Nabava kuhinjska opreme i namještaja za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ
Objavljeno u kategorijama: Robe jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Robe jednostavne nabave
18.07.2024.
Postupak u tijeku
Nabava didaktičke opreme za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ
Objavljeno u kategorijama: Robe jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Robe jednostavne nabave
18.07.2024.
Postupak u tijeku
Nabava informatičke opreme za OŠ Koprivnički Bregi, za potrebe CDŠ