13.11.2023.

Postupak jednostavne nabave - Računala i računalna oprema

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13.11.2023. godine, a obrazac Poziva za dostavu ponuda sa popratnom dokumentacijom dostupni su pod brojem objave 2023/ 0BP-03928. Rok za dostavu ponuda je 20.11.2023., 9:30 sati.

Pročitano 1282 puta