22.03.2023.

Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.3.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2023/S 0F2-0012047. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 13.4.2023., 09:30 sati.


Pročitano 1169 puta