01.07.2022.

Namještaj za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 1.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0025740. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 22.7.2022., 09:00 sati.

Pročitano 397 puta