13.01.2023.

Postupak javne nabave - Uredski materijal i papir za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač, za 2023.-2024. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13.1.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/2023/S 0F2-0001345. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 10.2.2023., 09:00 sati.


Pročitano 1488 puta