19.05.2023.

Javna nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za Centar zaštite i spašavanja

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.05.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2023/S 0F2-0021612. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 20.06.2023., 09:00 sati.


Pročitano 1819 puta