09.10.2023.

Postupak javne nabave - Poštanske usluge za 2024. i 2025. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 9.10.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/2023/S F21-0041853. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 24.10.2023., 09:00 sati.


Pročitano 1134 puta