09.01.2024.

Postupak javne nabave - Tiskarske usluge za 2024.g.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09.01.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/2024/S F02-0000050. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 30.01.2024., 09:00 sati.

Pročitano 914 puta