02.02.2024.

Javna nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu dvorca Inkey – 4. faza

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2.2.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/2024/S F02-0000654. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 22.02.2024., 11:00 sati.

Pročitano 526 puta