Datum zadnjeg ažuriranja: 2024-01-30

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz domovinskog rata i članove njihovih obitelji


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstveno socijalne djelatnosti - Koprivnica, Križevci, Đurđevac

Način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava/usluge:

 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt:

 • Koprivnica - 048/658-144, 048/658-154
 • Križevci - 048/720-329
 • Đurđevac - 048/818-429

Popis propisa vezanih uz uslugu:

 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (56/22.)

Uvjet ostvarenja prava/usluge:

Pravo na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz DR i članove njihovih obitelji imaju:

 1. korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
 2. djeca koja imaju priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez obzira jesu li korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
 3. korisnici osobne invalidnine
 4. bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 5. bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana
 6. roditelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
 7. roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i
 8. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje sto dana


Gore navedene osobe MOGU ostvariti pravo na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz DR i članove njihovih obitelji pod uvjetom da:

 1. nisu zaposlene
 2. oni i članovi njihova kućanstva nisu korisnici zajamčene minimalne naknade
 3. nisu korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom odnosno zbog nezaposlenosti
 4. oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili korisnici motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba
 5. oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili suvlasnici ili korisnici ili sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
 6. oni i članovi njihova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini nemaju ukupno novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice
 7. nisu temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu
 8. nisu na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnici usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu, i
 9. nisu na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a te osobe obvezni su uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.

Dokumentacija:

 1. Obrazac broj 2 (stranica 4 obrasca document Novčana naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove obitelji )
 2. Obrazac broj 3 (popunjen od strane korisnika i punoljetnih članova njegova kućanstva) (stranica 5 obrasca document Novčana naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove obitelji )
 3. kupoprodajni ugovor, ukoliko je došlo do otuđenja motornih vozila, motornih plovila ili nekretnina
 4. pravomoćnu presudu o razvodu braka, ukoliko je korisnik razveden, kada činjenica razvoda nije upisana u matici rođenih ili vjenčanih

Upravne pristojbe:

Upravna pristojba se ne plaća.

Obrasci:

document Novčana naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove obitelji