Datum zadnjeg ažuriranja: 2024-01-30

Izvlaštenje


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava - Koprivnica i Križevci

Način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava/usluge:

 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt:

 • Koprivnica - Elizabeta Repić Perković 048/658-212, Helena Kožić 048/658-103, Tanja Lejko Poljak 048/658-136 i Ivan Gjurašin 048/658-103;
 • Križevci - Branimir Jadanović 048/720-307

Popis propisa vezanih uz uslugu:

 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" br. 74/14., 69/17. i 98/19.),
 • Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja ("Narodne novine" br. 17/16. i 16/20.),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenju registra izvlaštenih nekretnina ("Narodne novine" br. 140/22.)

Uvjet ostvarenja prava/usluge:

Za pokretanje postupka izvlaštenja potrebno je:

 1. utvrđeni interes Republike Hrvatske (propisan određenim posebnim zakonom ili Odluka Vlade Republike Hrvatske) za izgradnju građevine ili izvođenje radova
 2. pravomoćna lokacijska dozvola za izgradnju građevine ili izvođenje radova

Dokumentacija:

 • dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva određene nekretnine, ustanovljenja služnosti odnosno ustanovljenja zakupa na određenoj nekretnini
 • dokaz o utvrđenom interesu Republike Hrvatske za izgradnju građevine ili izvođenje radova na toj nekretnini
 • procjembeni elaborat iz članka 25. stavka 2. ovog Zakona koji nije stariji od dvije godine
 • dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci, u visini približno potrebnoj za davanje naknade za izvlaštenu nekretninu odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini
 • dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci, u visini približno potrebnoj za snošenje svog dijela troška postupka
 • pravomoćna lokacijska dozvola za izgradnju građevine ili izvođenje radova na nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje
 • parcelacijski elaborat ako on nije sastavni dio lokacijske dozvole, a predmet potpunog izvlaštenja je manji od obuhvata zahvata u prostoru koji je određen tom lokacijskom dozvolom.

Upravne pristojbe:

Upravna pristojba se ne plaća

Obrasci: