Datum zadnjeg ažuriranja: 2024-01-30

Upis i promjene upisa u registar zaklada


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava - Koprivnica

Način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava/usluge:

  • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt:

  • Koprivnica - Jasminka Mihac-Osonjački 048/658-172

Popis propisa vezanih uz uslugu:

Zakon o zakladama ("Narodne novine" br. 106/18., 98/19. i 151/22.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 56/19.).

Uvjet ostvarenja prava/usluge:

Osnivati zaklada može svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba i pravne osobe aktom o osnivanju zaklade (odluka, izjava, oporuka, ugovor i sl.).

Dokumentacija:

Ispunjavanje propisanih obrazaca (zahtjev za upis ili zahtjeva za upis promjena zaklade, podaci o zakladniku i tijelima zaklade), akt o osnivanju zaklade, odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade, odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade, dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo, procjena ovlaštenog sudskog vještaka o vrijednosti osnovne imovine i predvidljive prihode, statut zaklade, ovjerene izjave zakladnika, ovlaštene osobe za zastupanje zaklade i članovi tijela upravljanja zaklade da ne postoje zapreke iz članka 15. st. 3. i 4. Zakona o zakladama.

Upravne pristojbe: Upravna pristojba se ne plaća

Obrasci: