Odaberi Toggle Title Preuzmi
document Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraz na području Općine Ferdinandovac, Grada Koprivnice, Općine Koprivnički Ivanec, Grada Križevaca, Općine Molve, Općine Novigrad Podravski, Općine Virje, Općine Kalnik i Općine Podravske Sesvete Preuzmi (doc, 28 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko križevačke županije za 2020. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko križevačke županije Preuzmi (docx, 12 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje gospodarske škole Križevci iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac iz reda osnivača Preuzmi (doc, 49 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document Izjavu o odricanju od svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj do visine vrijednosti darovane nekretnine Preuzmi (doc, 37 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Molve iz reda osnivača Preuzmi (doc, 49 KB)
document Odluka o dodjeli Plakete Župana KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva KKŽ za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika Preuzmi (doc, 60 KB)
document Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Amazon of Europe Bike Trail“ Preuzmi (docx, 13 KB)
document Odluka o dodjeli Plakete Župana KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Odluka o dodjeli Plakete Župana KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje KKŽ Preuzmi (docx, 12 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kloštar Podravski iz reda osnivača Preuzmi (doc, 49 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mihovila Pavleka Miškine Đelekovec iz reda osnivača Preuzmi (doc, 49 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole prof Franje Viktora Šignjara Virje iz reda osnivača Preuzmi (doc, 49 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije dr Ivana Kranjčeva Đurđevac iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela KKZ.doc Preuzmi (doc, 87 KB)
document Rješenje o odobrenju uporabe grba KKZ Renatu Obadiću iz Male Subotice.docx Preuzmi (docx, 15 KB)