Odaberi Toggle Title Preuzmi
document Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela KKŽ Preuzmi (doc, 189 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje KKŽ Preuzmi (doc, 26 KB)
document Plan klasifikacijskih oznaka KKŽ Preuzmi (docx, 126 KB)
document Plan brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba KKŽ Preuzmi (docx, 42 KB)
document Provedbeni program KKŽ za razdoblje od 2021 do 2025 godine Preuzmi (docx, 2.74 MB)
document Zaključak o provedbi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane KKŽ za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih te otkup junica Preuzmi (docx, 14 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti na Plan nabave PORE Regionalne razvojne agencije KKŽ za poslovnu godinu 2022. Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji KKŽ Preuzmi (docx, 13 KB)
document Dodatak V Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima KKŽ Preuzmi (doc, 44 KB)
document Plan savjetovanja KKŽ s javnošću za 2022 godinu Preuzmi (doc, 83 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ s aktivnostima zaštite, održavanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u KKŽ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti na III Izmjene i dopune Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije KKŽ za poslovnu godinu 2021. Preuzmi (docx, 13 KB)
document Rješenje o izmijeni Rješenja o imenovanju Pregovaračkog odbora KKŽ za utvrđivanje konačnog teksta Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima KKŽ Preuzmi (doc, 28 KB)
document Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za zaštitu na radu u KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Odluka o dopuni Odluke o zaštitnim mjerama i organizaciji rada upravnih tijela KKŽ za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 Preuzmi (docx, 12 KB)
document Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu sredstava KKŽ Preuzmi (docx, 17 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji KKŽ Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zaključak o povjeravanju poslova izrade IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec Preuzmi (docx, 14 KB)
document Rješenje o odobrenju uporabe grba KKŽ Udruzi žena Đelekovec Preuzmi (docx, 15 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji KKŽ Preuzmi (doc, 27 KB)