Odaberi Toggle Title Preuzmi
document Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela KKŽ u 2021. godini Preuzmi (doc, 31 KB)
document Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Radne grupe za izradu, provedbu i izvješćivanje o provedbi Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2030 Preuzmi (doc, 30 KB)
document Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva KKŽ za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta učenika Preuzmi (doc, 31 KB)
document Zaključak o povjeravanju poslova izrade II Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Koprivnice Preuzmi (docx, 14 KB)
document Zaključak o povjeravanju poslova izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Preuzmi (docx, 14 KB)
document Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna KKŽ za 2021 godinu namijenjenih sufinanciranju međunarodnih projekata organizacija civilnog društva Preuzmi (docx, 17 KB)
document Zaključak o povjeravanju poslova izrade II Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Koprivnice Preuzmi (docx, 14 KB)
document Zaključak o povjeravanju poslova izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Preuzmi (docx, 14 KB)
document Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Radne grupe za izradu, provedbu i izvješćivanje o provedbi Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021 2030 Preuzmi (doc, 30 KB)
document Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna KKŽ za 2021 godinu namijenjenih sufinanciranju međunarodnih projekata organizacija civilnog društva Preuzmi (docx, 17 KB)
document Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva KKŽ za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta učenika Preuzmi (doc, 31 KB)
document Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela KKŽ u 2021 godini Preuzmi (doc, 31 KB)
document Rješenje o odobrenju grba KKŽ Udruzi voćara i proizvođača voćnih prerađevina KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji KKŽ (2) Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji KKŽ (3) Preuzmi (docx, 13 KB)
document Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Koordinacije za ljudska prava KKŽ Preuzmi (doc, 35 KB)
document Rješenje o odobrenju uporabe grba KKŽ Udruzi orača KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji KKŽ (1) Preuzmi (docx, 12 KB)
document Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše na području Općine Sveti Ivan Žabno Preuzmi (doc, 27 KB)
document Odluka o osnivanju Županijske koordinacije za mikro i male poduzetnike za razdoblje 2019.-2023. Preuzmi (docx, 18 KB)