Odaberi Toggle Title Preuzmi
document Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za obavljanje očevida u postupcima razvrstavanja i kategorizacije objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na području KKŽ Preuzmi (docx, 17 KB)
document Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga KKŽ.docx Preuzmi (docx, 13 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za obavljanje očevida u postupcima razvrstavanja i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „Kampovi“ na području KKŽ Preuzmi (docx, 17 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za obavljanje očevida u postupcima razvrstavanja i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj na području KKŽ Preuzmi (docx, 17 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za obavljanje očevida u postupcima razvrstavanja i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području KKŽ Preuzmi (docx, 17 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje KKŽ za 2021. godinu i Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje KKŽ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu Preuzmi (doc, 27 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje KKŽ Preuzmi (doc, 26 KB)
document Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite KKŽ Preuzmi (docx, 13 KB)
document Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika KKŽ za 2021. godinu Preuzmi (doc, 56 KB)
document Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela KKŽ Preuzmi (doc, 45 KB)
document Rješenje o utvrđivanju brojčane oznake stvaratelju i primatelju akata na području KKŽ Preuzmi (doc, 28 KB)
document Plan prijma u službu u upravna tijela KKŽ u 2021. godini Preuzmi (doc, 39 KB)