Odaberi Toggle Title Preuzmi
document Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Kopr Preuzmi (docx, 12 KB)
document Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva T100050 Preuzmi (docx, 16 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije KKŽ Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document Odluka o osnivanju i imenovanju Tima za vrednovanje Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027. Preuzmi (doc, 31 KB)
document Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva nadležnog za primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna KKŽ za 2021. godinu namijenjenih sufinanciranju izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave za tekući projekt T 100050 Preuzmi (docx, 21 KB)
document Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027. Preuzmi (doc, 33 KB)
document Zaključak o povjeravanju poslova izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje.docx Preuzmi (docx, 14 KB)
document Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana KKŽ.docx Preuzmi (docx, 15 KB)
document Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana KKŽ Preuzmi (docx, 27 KB)
document Rješenje o utvrđivanju brojčane oznake stvaratelju i primatelju akata na području KKŽ Preuzmi (doc, 28 KB)
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva nadležnog za primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva KKŽ Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva KKŽ (1).docx Preuzmi (docx, 18 KB)
document Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva KKŽ (2).docx Preuzmi (docx, 18 KB)
document Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za obrazovanje KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prigovore u postupku dodjele sredstava udrugama KKŽ.docx Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije KKŽ za poslovnu godinu 2021. Preuzmi (docx, 12 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za obavljanje očevida u postupcima razvrstavanja i utvrđivanja minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata iz skupine „restorani“, “barovi“, “catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ na području KKŽ Preuzmi (docx, 17 KB)