Odaberi Toggle Title Preuzmi
document Odluka o proglašenju prirodne nepogode suša na području Općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine Koprivnički Bregi, Općine Sokolovac i Općine Kalnik Preuzmi (doc, 27 KB)
document Odluka o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja KKŽ za akademsku godinu 2021.2022..docx Preuzmi (docx, 14 KB)
document Odluka o deficitarnim zanimanjima na području KKŽ za akademsku godinu 2021.2022. Preuzmi (docx, 17 KB)
document Rješenje o imenovanju članova komisije ispred poslodavca u Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima KKŽ Preuzmi (doc, 29 KB)
document Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja KKŽ Preuzmi (docx, 16 KB)
document Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Prilika za sve 4“ Preuzmi (docx, 16 KB)
document Odluka o proglašenju prirodne nepogode suša na području Općine Legrad i Općine Molve Preuzmi (doc, 27 KB)
document Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 6“ Preuzmi (docx, 15 KB)
document Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Koprivnički Bregi iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Responsible Green Destination Amazon of Europe“ Preuzmi (docx, 14 KB)
document Odluka o ovlaštenju za izradu Strateških razvojnih dokumenata za područje KKŽ Preuzmi (docx, 13 KB)
document Rješenje o imenovanju predsjednikace i članovačlanica Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo KKŽ Preuzmi (docx, 16 KB)
document Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednikace i članovaica Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica Preuzmi (doc, 29 KB)
document Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednikace i članovaica Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica Preuzmi (docx, 17 KB)
document Rješenje o imenovanju predsjednikace i članovačlanica Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica Preuzmi (docx, 16 KB)
document Rješenje o imenovanju predsjednikace i članovačlanica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KKŽ Preuzmi (docx, 16 KB)
document Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi KKŽ Preuzmi (docx, 16 KB)
document Rješenje o imenovanju predsjednikace i članovačlanica Upravnog vijeća Doma zdravlja KKŽ Preuzmi (docx, 16 KB)
document Rješenje o imenovanju predsjednikace i članovačlanica Upravnog vijeća Ljekarne Križevci Preuzmi (docx, 16 KB)
document Rješenje o imenovanju članovačlanica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica Preuzmi (docx, 17 KB)