Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 10. stavaka 5. i 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) i  članka 6. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2017., utvrdio je

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA
za izbor članova i zamjenika članova
Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Sukladno Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština) na 5. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. godine pokrenula je postupak izbora članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijski savjet mladih).

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) objavljen je na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije i u tjednom tisku Glas Podravine i Prigorja 8. prosinca 2017. godine, te 12. prosinca 2017. godine u „Službenom glasniku Koprivičko-križevačke županije“.

Zakon definira mlade kao osobe s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Županijski savjet mladih  imaju od navršenih petnaest pa do navršenih trideset godina života.

Županijski savjet mladih čini 11 članova i 11 zamjenika članova, a biraju se na razdoblje od tri godine.

Cijeli popis važećih kandidatura i izvješće o  provjeri formalnih uvjeta možete vidjeti u dokumentima u privitku.

PREDSJEDNIK
Mirko Perok, v.r.