Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 2. Odluku o početku mirovanja mandata članova Županijske skupštine KKŽ i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 3. Odluka o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine KKŽ i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 4. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 5. Rješenje o izboru predsjednika Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 6. Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 7. Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 8. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 9. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 10. Zaključak o pokretanju postupka darovanja nekretnine Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje KKŽ Preuzmi (docx, 15 KB)