Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1. Odluka o početku mirovanja mandata članova i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 15 KB)
pdf 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (pdf, 5.37 MB)
document 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu župana KKŽ za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine Preuzmi (docx, 13 KB)
document 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu župana KKŽ za razdoblje od 1. siječnja do 8. lipnja 2021. godine Preuzmi (docx, 13 KB)
document 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 19 KB)
document 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u KKŽ za 2020. Preuzmi (docx, 19 KB)
document 9.1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za 2020. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 9.2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Doma zdravlja KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 9.3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Zavoda za hitnu medicinu KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 9.4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Zavoda za za javno zdravstvo KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 9.5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Ljekarni Koprivnica za 2020. godinu Preuzmi (docx, 15 KB)
document 9.6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Ljekarne Križevci za 2020. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2020. godinu Preuzmi (docx, 15 KB)
document 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
pdf 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Koprivničko‐križevačke županije za prvo polugodište 2021. godine Preuzmi (pdf, 3.36 MB)
document 13. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranakai nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu KKŽ Preuzmi (docx, 36 KB)
document 14. Odluka o osnivanju Koordinacije za ljudska prava KKŽ Preuzmi (doc, 48 KB)
document 15. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)