Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1. Odluka o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 2. Odluka o raspodjeli rezultata Koprivničko-križevačke županije utvrđenog na 31.12.2021. i sukcesivnom pokriću manjka Preuzmi (docx, 33 KB)
pdf 3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Preuzmi (pdf, 2.63 MB)
document 4. Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 24 KB)
document 5. Zaključak o davanju uvjetne suglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini, k.o. Koprivnički Bregi Preuzmi (docx, 14 KB)
document 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu Preuzmi (docx, 29 KB)
document 7. Odluka o osnivanju prava služnosti Preuzmi (doc, 46 KB)
document 8. Zaključak o davanju prijedloga izmjene Mreže javne zdravstvene službe Preuzmi (docx, 16 KB)
document 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko–križevačke županije za 2021. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Koprivničko-križevačke županije i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 11. Zaključak o usvajanju Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 12. Zaključak o usvajanju Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“ Preuzmi (doc, 62 KB)
document 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini Preuzmi (docx, 13 KB)
document 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju mjera prema Programu 1069 Poljoprivreda u 2021. godini Preuzmi (doc, 32 KB)
document 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju mjera prema Programu 1070 Turizam na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini Preuzmi (doc, 31 KB)
document 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mjerama provođenja Programa Energetika i prometna infrastruktura u 2021. godini Preuzmi (docx, 24 KB)
document 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prirodnim nepogodama u 2021. godini na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 25 KB)
document 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe u 2021. godini Preuzmi (doc, 33 KB)
document 20. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu Preuzmi (docx, 19 KB)