Godišnji plan objave javnih poziva


Redni broj Naziv javnog poziva (okvirni) Nadležni upravni odjel Okvirni datum izlaska
1. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika Služba urada župana 20.01.2023.
2. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija Služba urada župana 20.01.2023.
3. Javni poziv za tekući projekt T100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave Služba urada župana 06.02.2023.
4. Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran  Služba urada župana 01.05.2023.
5. Javni poziv za promidžbu i marketing po direktivi 1407 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
6. Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 za gospodarske subjekte do 50 zaposlenih osoba Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
7. Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
8. Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2023. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
9. Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj županije u 2023. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
10. Javni poziv za sufinanciranje rashoda jedinice lokalne samouprave za dezinsekciju  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
11. Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
12. Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
13. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
14. Javni poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programu "Poduzetništvo mladih, žena i početnika"  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
15. Javni poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programu "Investicije privatnog sektora" Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
16. Javni natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastite potrebe Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
17. Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
18. Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
19. Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
20. Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
21. Potpora male vrijednosti - sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
22. Potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
23. Potpora za samozapošljavanje "START UP"  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
24. Javni poziv za poduzetničke kredite po projektu "Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike" Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
25. Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za djelatnost gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja Koprivničko-križevačke županije Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
26. Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
27. Javni poziv za Aktivnost A 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
28. Natječaj za dodjelu potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači u 2023. godini  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.07.2023.
29. Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2023. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.07.2023.
30. Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 29.09.2023.
31. Poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluga iz Programa pomoć u kući za 2024. Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti 15.10.2023.
32. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom za 2023. Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti 13.02.2023.
33. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika i osoba treće životne dobi za 2023. Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti 13.02.2023.
34. Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2023. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 13.02.2023.
35. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti za 2023. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 13.02.2023.
36. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 29.09.2023.
37. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine rujan 2023.