15.11.2023.

Postupak jednostavne nabave - Oprema za potrebe Stožera civilne zaštite

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.11.2023. godine, a obrazac Poziva za dostavu ponuda sa popratnom dokumentacijom dostupni su pod brojem objave 2023/ 0BP-03966. Rok za dostavu ponuda je 22.11.2023., 9:00 sati.


Pročitano 1057 puta