27.11.2023.

Postupak jednostavne nabave - Osiguranje nefinancijske imovine i javne odgovornosti škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2024. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.11.2023. godine, a obrazac Poziva za dostavu ponuda sa popratnom dokumentacijom dostupni su pod brojem objave 2023/ 0BP-04140. Rok za dostavu ponuda je 7.12.2023., 9:00 sati.


Pročitano 580 puta