Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-05-05

Jedinstveni digitalni pristupnikcroatia flagunited kingdom flag

your europe logo

Izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom – znaka pristupačnosti


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu prema adresi prebivališta osobe s invaliditetom – Koprivnica, Đurđevac, Križevci

Način podnošenja zahtjeva:

 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon:

Koprivnica – 048/658 211, 048/658 108, 048/658 109
Đurđevac - 048/818 423        
Križevci - 048/720 325

Propisi:

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama  („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) – članak 40.
 • Pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom („Narodne novine” 139/21, 146/22, 34/23) – odredbe čanka 1., članka 2. stavka 1. podstavaka a), b), d), e), f), članka 3. stavka 1., članka 4., članka 5., članka 17., članka 21. i članka 22. stavka 3. i 4.
 • Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“ broj 78/08, 87/14) – odredbe  članaka od 4. do 8., članka 11. stavka 2. i članka 13.

Uvjeti:

 • pravo na parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom imaju osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto

Korištenje parkirališne karte za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: parkirališna karta):

 • parkirališna karta je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti.
 • parkirališna karta vrijedi samo kad vozilom upravlja ili se u vozilu nalazi osoba s invaliditetom na čije je ime izdana parkirališna karta
 • parkirališnu kartu ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom
 • parkirališna karta stavlja se u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Ukoliko podaci nisu vidljivi smatrat će se kako parkirališna karta nije istaknuta
 • ukoliko su podaci na parkirališnoj karti nečitljivi, potrebno je parkirališnu kartu zamijeniti novom, u suprotnom će se smatrati da parkirališna karta nije istaknuta
 • zabranjeno je korištenje parkirališne karte koja je prijavljena kao ukradena ili izgubljena ili čiji datum važenja još nije započeo ili je istekao
 • osobi kojoj je izdana parkirališna karta, a koja je dva ili više puta pravomoćno kažnjena zbog prekršaja iz članka 40. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama novčanom kaznom u iznosu od 90,00 eura jer je svoj znak pristupačnosti ustupila drugoj osobi na korištenje ili ga koristila suprotno pravima koja proizlaze iz znaka pristupačnosti, nadležno tijelo će rješenjem oduzeti parkirališnu kartu na rok od dvije godine.

Uz zahtjev za izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom - znaka pristupačnosti stranka je dužna priložiti:

 • nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Zavoda za vještačenje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ili rješenje o invalidnosti (oštećenje donjih ekstremiteta mora biti najmanje 60%)
 • fotografiju podnositelja zahtjeva dimenzija 35x45 mm
 • presliku osobne iskaznice

Upravna pristojba se ne plaća.

Obrasci:

document ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZNAKA PRISTUPAČNOSTI

Za dodatna pitanja molimo vas koristite sljedeću kontakt formu:

Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos

Sigurnosni kod:

Pogrešan unos