15.02.2022.

Najava: Uskoro kreće objava javnih poziva Koprivničko-križevačke županije vrijednih gotovo 12 milijuna kuna za korisnike iz područja gospodarskih djelatnosti, jedinice lokalne samouprave i udruge

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Gospodarstvo i komunalna djelatnost

Proračunom Koprivničko križevačke županije rezervirana su sredstva potpore male vrijednosti za poduzetnike, fizičke i pravne osobe te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 5.557.750,00 kuna koja će biti dodijeljena korisnicima prema uvjetima iz 19 pojedinačnih javnih poziva, za poslovne aktivnosti u 2022. godini. Javni pozivi, zajedno s obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljivani sukcesivno u razdoblju od 1. do 30. ožujka 2022. godine na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije i putem lokalnih tiskanih medija.

Proračunom Županije rezervirana su i sredstva kapitalne pomoći za jedinice lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 6.080.000,00 kuna. Javni pozivi, zajedno s obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljivani sukcesivno u razdoblju od 1. do 30. ožujka 2022. godine na internetskoj stranici Županije te elektronskom poštom dostavljeni svim jedinicama lokalne samouprave.

Nadalje, osigurana su i sredstva za donacije udrugama u iznosu 250.000,00 kuna i to za financiranje programa i projekata udruga za djelatnost gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2022. godini. Javni natječaj, zajedno s obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljen u razdoblju od 1. do 30. ožujka 2022. godine na internetskoj stranici Županije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

Popis javnih poziva za privatni sektor:

1. Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu

 • Financijska sredstva: 1.500.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: opremanje i građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i/ili čuvanje i/ili pakiranje prerađenih poljoprivrednih proizvoda, troškovi strojeva i priključaka, sustava navodnjavanja, plastenici i drugo
 • Prioritet: stočarska, voćarska, vinogradarska, pčelarska i ratarska proizvodnja
 • Intenzitet potpore: 30 posto od prihvatljivih troškova po realizaciji, ali ne više od 50.000,00 kuna.

2. Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju

 • Financijska sredstva: 240.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, kupnja isključivo poljoprivredne površine koje graniče sa površinama u vlasništvu korisnika, operativni troškovi arondacije poljoprivrednog zemljišta (zamjena čestica)
 • Intenzitet potpore: 30 posto od prihvatljivih troškova po realizaciji, maksimalno 30.000,00 kuna, ali ne više od 5 kn/m² za troškove kupnje poljoprivrednog zemljišta – livade/oranice i 10,00 kn/m² za troškove kupnje poljoprivrednog zemljišta – višegodišnji nasadi.

3. Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade

 • Financijska sredstva: 200.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: kupnja novih sadnica i podizanje nasada voćaka, loznih cijepova i jagoda
 • Prioritet: voćarska i vinogradarska proizvodnja
 • Intenzitet potpore: 40 posto od cijene sadnice vinove loze, ali ne više od 4,00 kune za vinovu lozu, a minimalna površina za koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice voćnih kultura, ali ne više od 12,00 kuna za voćne kulture osim oraha i kestena za koji je maksimalni iznos subvencije 32,00 kune. Minimalna površina koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40 posto od cijene sadnice jagode, ali ne više od 0,60 kuna za jagode, a  maksimalni iznos potpore male vrijednosti po korisniku iznosi 40.000,00 kuna.

4. Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi

 • Financijska sredstva: 150.000,00 kuna
 • Prihvatljivi trošak: sklopljena polica osiguranja za osiguranje usjeva, višegodišnjih nasada i zaštićenih prostora za poljoprivrednu biljnu proizvodnju
 • Prioritet: voćarska, vinogradarska, povrtlarska i ratarska proizvodnja
 • Intenzitet potpore: 25 posto troška plaćene police, ali ne više od 15.000,00 kn za pojedinačne ili 20.000,00 kn za skupne police.

5. Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva

 • Financijska sredstva: 200.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: troškovi kupnje poljoprivrednog zemljišta, podizanja višegodišnjih nasada, kupnje i izgradnje zaštićenih prostora ili kupnja stoke
 • Prioritet: poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina i kojima je djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja, a ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva manja od 3.000 eura
 • Intenzitet potpore: 50 posto prihvatljivih troška, ali ne više od 50.000,00 kuna za kupnju poljoprivrednog zemljišta, zaštićenih prostora, stoke i podizanje višegodišnjih nasada.

6. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje

 • Financijska sredstva: 70.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: kontrola i certificiranja ekološke proizvodnje
 • Prioritet: poljoprivredni proizvođači koji su u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji
 • Intenzitet potpore: 50 posto prihvatljivih troška, minimalni iznos potpore iznosi 500,00 kuna, a maksimalni iznos potpore je 3.000,00 kuna.

7. Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata

 • Financijska sredstva: 30.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: izrada projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • Intenzitet potpore: 50 posto prihvatljivih troška, ali ne više od 10.000,00 kuna.

8. Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju

 • Financijska sredstva: 60.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: nabava hrane ili prihrane za osnovno stado ili pčelinje zajednice (šećer i pogače)
 • Prioritet: poljoprivredni proizvođači koji su u Hrvatskom pčelarskom savezu i imaju evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza
 • Intenzitet potpore: 30 posto od ukupnog iznosa prema priloženim računima, a ne više od 5.000,00 kuna.

9. Potpora male vrijednosti – Sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju

 • Financijska sredstva: 100.000,00 kuna, za subvenciju kamata
 • Osnovna namjena: subvencioniranje kamate kratkoročnog kredita u iznosu od 2 posto za proljetnu sjetvu, jesensku sjetvu i kupnju prasadi za tov
 • Maksimalni iznos kredita: 300.000,00 kuna
 • Poslovne banke: Erste&steiermärkische Bank d.d., Podravska banka d.d., Zagrebačka banka d.d.. OTP banka d.d.

10. Potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća

 • Financijska sredstva: 150.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: analiza tla, sjemenskog ili sadnog materijala, zaštitnih sredstava, gnojiva i jednogodišnje opreme
 • Prioritet: poljoprivredni proizvođači povrća za industrijsku proizvodnju
 • Intenzitet potpore: 40 posto prihvatljivih troškova, a ne više od 10.000,00 kuna.

11. Tekući projekt T 100093 Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 (poduzetnici do 50 zaposlenih) za gospodarske subjekte koji su zadržali isti nivo zaposlenosti ili ga povećali

 • Financijska sredstva: 400.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: investicije (računi) nakon 01.01.2022.
 • Intenzitet potpore: sufinancira se 30 posto ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora i kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn po korisniku.

12. Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

 • Financijska sredstva: 250.000,00 kuna
 • Korisnici: pravne osobe (tvrtka/zadruga/obrt/OPG u sustavu PDV-a) kojima se subvencionira 30 posto troškova izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata do ishođenja građevinske dozvole, maksimalno do 30.000,00 kuna
 • Jedinicama lokalne samouprave subvencionira se 30 posto troškova za investicije iz područja gospodarstva, komunalnih djelatnosti, prometa, gospodarenja otpadom i sl., a maksimalni iznos definiran je vrijednošću indeksa razvijenosti.

13. Aktivnost A 100199 Potpora za samozapošljavanje „START UP“ za sve (nezaposlene i zaposlene)

 • Financijska sredstva: 400.000,00 kuna
 • Korisnici: nezaposlene i zaposlene osobe koje se samozapošljavaju u vlastitoj pravnoj ili fizičkoj osobi
 • Intenzitet potpore: maksimalno do 30.000,00 kuna.

14. Aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi

 • Financijska sredstva: 190.000,00 kuna
 • Korisnici: pravne osobe (tvrtka/zadruga/obrt/OPG-i registrirani sukladno članku 15. Zakona o OPG-u), koje na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama promoviraju vlastite proizvode
 • Intenzitet potpore: 50 posto troškova izložbenog prostora, maksimalno 10.000,00 kuna po izlagaču.

 15. T 100090 Subvencija kamata – HBOR – JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programima “Poduzetništvo mladih, žena i početnika” i „Investicije privatnog sektora“

 • Financijska sredstva: 400.000,00 kuna
 • Korisnici: pravne osobe (tvrtka/zadruga/obrt/fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost/ ustanova/OPG-i u sustavu PDV-a)
 • Subvencionira se kamatna stopa sa 2 posto, minimalni iznos kredita je 200.000,00 kuna, a natječaj je otvoren do utroška kreditnog potencijala od 30.000.000,00 kuna.

Namjena kredita:

 • ulaganje u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl.,
 • za obrtna sredstva najviše do 30 posto ugovorenog iznosa kredita
 • Poslovne banke: Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), Addiko Banke d.d., Erste&steiermärkische Bank d.d., Podravske banke d.d., Zagrebačke banka d.d..

16. Tekući projekt T 100096 Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike (do 50 zaposlenih)

 • Financijska sredstva: 500.000,00 kuna
 • Korisnici: pravne osobe (tvrtka/zadruga/obrt/ fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost/ustanova) do 50 zaposlenih
 • Subvencionira se kamatna stopa sa 2 posto, maksimalni iznos kredita je 300.000,00 kuna, a natječaj je otvoren do utroška kreditnog potencijala od 30.000.000,00 kuna.

Namjena kredita:

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci
 • Poslovne banke: Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.

 17. Tekući projekt T 100107 Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastite potrebe

 • Financijska sredstva: 500.000,00 kuna
 • Korisnici: građani će za ugradnju sustava i nadzor moći dobiti 50 posto sufinanciranja, maksimalno do 20.000 kuna po jednom kućanstvu, a ukupno za oko 25 kućanstava

Kriteriji za odabir prijavitelja su:

 • Godišnja potrošnja električne energije kućanstva,
 • Broj korisnika/članova kućanstva,
 • Ukupna građevinska (bruto) površina objekta,
 • Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju (Odluka o razvrstavanju JLS-a prema stupnju razvijenosti)

Cilj mjere potpore za kućanstva s područja Koprivničko-križevačke županije je ugradnja fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u mrežnom načinu rada, sa svrhom smanjenja troškova za električnu energiju.

18. Natječaj za dodjelu potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprječavanje šteta od divljači u 2022. godini (planira se objaviti u srpnju 2022. godine)

 • Planirana vrijednost: 80.000,00 kuna
 • Potpora/donacija dodjeljuje se za podmirenje troškova kupnje električne ograde (pastira)
 • Intenzitet potpore: 50 posto ukupnog troška, a najviše 10.000,00 kuna

19. Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije (planira se objaviti u rujnu 2022. godine)

 • Planirana vrijednost: 137.750,00 kuna
 • Vlasnicima zemljišta pripada novčana naknada od uplaćene lovozakupnine i koncesije u 2022. godini, koja iznosi minimalno 0,29 kuna po hektaru površine do maksimalno 3,58 kuna po hektaru površine, obuhvaćene lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina i koncesija, a sukladno tablici obračuna za pojedina lovišta.

Popis javnih poziva za javni sektor:

1. Javni poziv za kapitalni projekt K 100013, Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2022. godini

 • Financijska sredstva: 3.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: izgradnja novih sustava vodnokomunalnih građevina vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

2. Javni poziv za kapitalni projekt K 100001, Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2022. godini

 • Financijska sredstva: 3.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi:
 • prometna infrastruktura – odnosi se na izgradnju cestovne infrastrukture na lokalnim i županijskim cestama što uključuje kolnik, pješačku i biciklističku stazu, autobusna stajališta i oborinsku odvodnju
 • Izgradnja ili modernizaciju energetski učinkovite javne rasvjete i solara na javnim objektima
 • Održivo gospodarenje otpadom – odnosi na izgradnju kompostane, reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta, sortirnica, drobilica građevinskog i ostalog otpada, nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada, otoka sa spremnicima za sekundarne sirovine i slično.

3. Javni poziv za sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju u 2022. godini

 • Financijska sredstva: 80.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: rashodi jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje dezinsekcije u iznosu od 50 posto troškova na osnovu podnesenog zahtjeva i sklopljenog ugovora o poslovnoj suradnji, a maksimalno 10.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva
 • Prioritet: jedinice lokalne samouprave koje su sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH razvrstane u I.,II.,III. I IV. skupinu po indeksu razvijenosti te JLS koje se nalaze uz Dravski sliv i velike vodene stajaće površine.

Javni poziv za udruge:

 1. Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga T 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnost gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2022. godini

 • Financijska sredstva: 250.000,00 kuna
 • Prihvatljivi troškovi: izložbe i sajmovi u organizaciji udruga, marketinške usluge, stručne edukacije, međunarodna, državna, regionalna, lokalna takmičenja, troškovi rada i aktivnosti udruge za zaštitu i prava životinja
 • Intenzitet potpore:
 • 50 posto od prihvatljivih troškova za izložbe i sajmove, ali ne više od 5.000,00 kuna,
 • 100 posto od prihvatljivih troškova za stručnu edukaciju na primjeru dobre prakse, ali ne više od 5.000,00 kuna,
 • 100 posto za troškove rada i aktivnosti udruge za zaštitu i prava životinja, ali ne više od 10.000,00 kuna.

Služba ureda župana

Pročitano 986 puta