05.05.2022.

U Županiju stiglo gotovo pet milijuna kuna iz programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Gospodarstvo i komunalna djelatnost

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate Poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2022. godinu. Za područje Koprivničko-križevačke županije odobreno je 18 projekata ukupne vrijednosti 3.890.000 kuna.

Cilj Programa bilo je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja. Sredstva su bila namijenjena za radove na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, modernizaciji ili adaptaciji objekata čija realizacija doprinosi povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja. PORA Regionalna razvojna agencija KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi zahtjeva za 9 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Županiji je odobren projekt „Obnovljivi izvori energije na OŠ Sokolovac – instalacija fotonaponskog sustava“ vrijedan 130 tisuća kuna. Općine koje su ostvarile sredstva preko ovog Programa su Hlebine, Virje, Koprivnički Bregi, Drnje, Peteranec, Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Koprivnički Ivanec, Gornja Rijeka, Kalnik, Rasinja, Gola, Kloštar Podravski, Novigrad Podravski, Sveti Petar Orehovec, Ferdinandovac i Molve.

Objavljeni su i rezultati Programa podrške regionalnom razvoju za 2022. godinu, također u sklopu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Na područje naše županije odobrena su tri projekta ukupne vrijednosti 1.010.000 kuna.

Cilj ovog Programa je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak uključenih područja, što je preduvjet za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su razvrstane u V. skupinu te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a. Sredstva su bila namijenjena za radove na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, modernizaciji, obnovi ili adaptaciji prihvatljivih građevina iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture. Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi zahtjeva za 2 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Županiji je odobren projekt „Obnovljivi izvori energije na OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac – instalacija fotonaponskog sustava“ vrijedan 200 tisuća kuna. Uz Županiju, sredstva su ostvarili i Grad Đurđevac s projektom uređenja i modernizacije Gradske tržnice Đurđevac te Općina Kalinovac s projektom rekonstrukcije nerazvrstane ceste „Ciglana“

Popis projekata i iznos dodijeljenih financijskih sredstava možete vidjeti u nastavku.

Služba ureda župana


Program podrške regionalnom razvoju

Program održivog razvoja lokalne zajednice

 

Pročitano 1946 puta